Santuari

Condicions de contractació


El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos serveis oferts en la present pàgina web per MANEL CASANOVAS PAGÈS (d’ara endavant El Miracle) amb NIF nº 46119647R i domicili en Restaurant El Miracle, Santuari del Miracle, 25290 Riner, Lleida (ESPANYA).

El CLIENT en el moment que compra algun dels nostres serveis, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Política de Privacitat”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per a obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF en el moment de la contractació.

1 – Preus i imposotos

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a El Miracle les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establerts en la web www.elmiracle.cat i www.santuarielmiracle.com per als productes triats.

Els productes que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’Impost del Valor Afegir (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada producte.

Una vegada finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament del mateix, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de gestió, embalatge i d’enviament, si procedeixen, que es reflectiran en l’ordre de comanda en el moment d’efectuar la compra i en la factura. 

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs. 

2 – Procediment de compra

A través d’aquesta pàgina web solament podran ser realitzades comandes i reserves per persones físiques majors de 18 anys i societats, tenint en compte que la compra de begudes alcohòliques només podran ser realitzades per major de 18 anys. 

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes i serveis de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra o reserva es va indicant a la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos: 

a) Triar el producte que desitgi adquirir o el servei que vulgui reservar. 

b) En seleccionar un producte o reserva podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i tramitar la comanda o reserva. 

c) Per a tramitar la comanda o reserva haurà d’emplenar un formulari amb les seves dades personals per a formalitzar el procediment de compra. 

d) A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total. 

e) Així mateix, serà necessari indicar una adreça a l’efecte de facturació de la compra realitzada i, en el seu cas, especificar si la comanda es recull a la botiga o si es lliura a domicili. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament. 

f) Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venda. 

g) En la pàgina web se li facilitaran els mecanisme perquè pugui efectuar-se la reserva i el pagament en funció del sistema triat en cada cas.

h) Una vegada introduïdes les dades per al pagament o la garantia en el cas de les reserves, haurà de confirmar la comanda o reserva prement el botó “Confirmar reserva”. 

i) Una vegada premut el botó “Confirmar reserva” es procedirà a l’enviament mitjançant correu electrònic de la confirmació de la reserva i/o de la comanda. 

El CLIENT es dona per informat que les fotografies i descripcions dels productes a la pàgina web són una imatge aproximada dels productes i serveis oferts pel que és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu. 

3 – Disponibilitat i prestació de servei

Els productes i serveis oferts per El Miracle estan disponibles per a tota la Unió Europea (com a mínim), el lliurament de la comanda i la prestació del servei només serà a España. 

Les comandes i reserves es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament. 

A fi que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament i, de la seva reserva. 

Reserves

Els serveis oferts per El Miracle es troben disponibles per a la seva prestació només a Espanya.  

La reserva es processarà una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

A fi que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva reserva.

El Miracle, informa que cal presentar una còpia del missatge de confirmació en el moment d’arribada a la recepció de l’hotel, en paper o digital.

L’hora d’arribada és a partir de les 12:00h i la sortida màxim a les 16:30h de la tarda sempre que l’apartament no s’ocupi per altres hostes el mateix dia, en aquest cas caldrà deixar-lo màxim a les 11:00h. Aquest horari es pot adaptar en funció de la disponibilitat.

El CLIENT rebrà la informació per poder accedir a l’apartament mitjançant missatge o correu electrònic abans de la seva arribada. En cas d’haver de recollir una clau s’haurà de dirigir a la cafeteria del Santuari.

Els animals domèstics només estan permesos en alguns dels apartaments amb un número màxim d’una mascota per apartament i amb el corresponent suplement, que s’indicarà en el moment de realitzar la reserva.

L’estada és gratuïta per als nens menors de 2 anys.

La pensió alimentària no està inclosa en el preu, només l’allotjament.

Així mateix, si el CLIENT té qualsevol consulta pot trucar al telèfon + 34 973 090 916 o enviar un correu electrònic a l’adreça reserves@elmiracle.cat.

4 – Pagament i períodes de pagament

El CLIENT quan tramiti la reserva haurà d’indicar un número de targeta de crèdit amb la corresponent data de caducitat. El total de l’import es carregarà el dia de l’arribada ja sigui en metàl·lic o mitjançant targeta.

Una vegada tramitada la reserva, rebrà un correu electrònic de confirmació.

El Miracle no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

El Miracle es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament d’aquests.

5 – Factures

El Miracle li lliurarà al CLIENT la factura en el control de sortida o li enviarà al correu electrònic que hagi indicat a aquest efecte.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant El Miracle exonerat de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

6 – Garantia

En El Miracle ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat, encara que, donada la naturalesa d’aquests, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el servei correctament, ens ho haurà de comunicar al més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l’error, esmenar-la al més aviat possible.

7 – Modificacions i cancel·lacions

Les cancel·lacions no suposaran cap cost per part del CLIENT si es comuniquen al Departament de Reserves amb 48 hores d’antelació al dia d’arribada (exceptuant els dies festius i els mesos de juliol i agost que caldrà comunicar-ho amb 7 dies d’antelació).

Si anul·la la reserva amb menys de 48 hores d’antelació (o 7 dies en els casos esmentats anteriorment) a la data d’arribada hauran d’abonar, en concepte de despeses de cancel·lació, el 20% del total de l’estada.

Per modificar o cancel·lar una reserva ja confirmada pot contactar amb el Departament de Reserves per correu electrònic (reserves@elmiracle.cat) o bé per telèfon (+ 34 973 09 09 16).

8 – Dret de desistiment

Segons el que s’estableix en el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris en l’article 103 punt l), l’informem que el dret de desistiment no serà aplicable al subministrament de serveis d’allotjament per a finalitats diferents del de servei d’habitatge o serveis relacionat amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

9 – Perfecció del contracte i modificació dels serveis

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament de la reserva del servei i l’enviament al CLIENT d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la reserva realitzada.

El Miracle es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

10 – Obligació de les parts

El Miracle es compromet a proporcionar al CLIENT els serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del servei seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda.

El Miracle no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a El Miracle qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

11 – Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement a El Miracle qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement de El Miracle en l’e-mail o telèfons indicats en la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l’informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als serveis en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça d’e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça  reserves@elmiracle.cat indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

12 – Compromís, acceptació i validesa del contracte

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Confirmar reserva” indicat en la nostra pàgina web.

13 – Normativa aplicable

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

Així mateix, posem a la disposició dels nostres clients el següent enllaç d’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea.

14 – Dades personals

El procés de contractació requereix que empleni formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, si l’autoritza, per a remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El subministrament d’aquestes dades personals requereix l’aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 24/09/2020. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i serveis oferts. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.